PRIVACY BELEID VOLGENS ARTIKEL 13 VAN EU-VERORDENING 2016/679 – ARTIKEL 13 VAN DLGS 196/2003

Verwerking van persoonlijke gegevens

Hieronder worden de methoden beschreven voor het beheer van de www.bacialupo.it-service waarvan Bacialupo B&B de eigenaar is. De informatie wordt verstrekt volgens artikel 13 van de 2016/679-verordening van het Europees Parlement en Ministerraad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. De informatie wordt alleen verstrekt voor de Bacialupo B&B-website en niet voor andere websites die mogelijkerwijs door de gebruiker via links kunnen worden geraadpleegd.

Houder van de dataverwerking

Na raadpleging van deze site kunnen gegevens met betrekking tot geïdentificeerde of identificeerbare personen worden verwerkt. Houder van hun behandeling: Bacialupo B&B – Casa Galotti, 2 – Frazione Crocetta – Montecalvo Versiggia (Pavia) – Italië – e-mail: info@bacialupo.it

Plaats van dataverwerking

De verwerking verbonden met de web-services van Bacialupo B&B vinden plaats in ITALIË op de Serverplan Srl-server in Via G.Leopardi, 22 – 03043 Cassino (FR). Website onderhoud en beheer operaties worden onafhankelijk uitgevoerd.

Type verwerkte gegevens

Navigatiegegevens
De softwaretoepassingen die worden gebruikt om de Bacialupo B&B-website te bedienen, verzamelen bepaalde persoonlijke gegevens die worden verzonden via beveiligde protocollen. Deze informatie wordt niet verzameld om te worden geassocieerd met geïdentificeerde geïnteresseerde partijen, maar kan, door verwerking en associatie met gegevens in het bezit van derden, gebruikers in staat stellen te worden geïdentificeerd. Deze gegevenscategorie omvat IP-adressen, browseridentificatie (user agent), adressen in URI (Uniform Resource Identifier), notatie van de gevraagde bronnen, het tijdstip van het verzoek, de methode die is gebruikt bij het indienen van het verzoek bij de server, de code cijfer dat de status aangeeft van het antwoord van de server (bijvoorbeeld succes, fout) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om anonieme statistische informatie over het gebruik van de site te verkrijgen en om te controleren of deze correct functioneert.

Gegevens vrijwillig verstrekt door de gebruiker
Voor toegang tot sommige diensten die via de website van Bacialupo B&B worden aangeboden, kan het zijn dat optionele en vrijwillige invoer van bepaalde identificatiegegevens (e-mail, naam, contactgegevens en informatie die nodig is om de gevraagde dienst te verlenen) nodig is.

Doel en wettelijke basis

Service levering 
De persoonlijke gegevens, verstrekt door gebruikers die gebruik maken van de diensten van Bacialupo B&B; (bijvoorbeeld door op de site te bladeren, formulieren in te vullen voor verschillende verzoeken), worden uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de gevraagde service of voorziening. De wettelijke basis van de verwerking is de uitvoering van precontractuele maatregelen om op uw verzoeken te reageren.

Verdere mededelingen na een verblijf
Na aankoop van een verblijf kan Bacialupo B&B verdere communicatie naar de gebruiker doorsturen, inclusief commerciële communicatie, met betrekking tot zijn diensten. De wettelijke basis van de hierboven beschreven verwerking is het legitieme belang van de gegevensbeheerder (cons. 47 GDPR).

Direct marketing
In geval van specifieke toestemming (door u te registreren voor de nieuwsbrief) kan Bacialupo B&B per e-mail informatie verzenden over nieuwe producten, promoties en speciale aanbiedingen. De gebruiker heeft het recht om de service te allen tijde uit te schakelen via de juiste procedure en / of de hieronder vermelde methoden voor de uitoefening van zijn rechten. De wettelijke basis van de bovenstaande behandeling is de toestemming van de belanghebbende. Specifieke beknopte informatie, indien nodig, wordt gerapporteerd of weergegeven op de pagina’s van de site die op verzoek zijn voorbereid voor bepaalde aanvullende services.

Gegevensbewaarperiode

De bewaartermijn voor gegevens is noodzakelijk voor de doeleinden die voortvloeien uit de gevraagde diensten. Als de gevraagde informatie het onderwerp is van een online transactie, kunnen deze gegevens worden bewaard voor economische en fiscale rapportagedoeleinden, voor een periode van 10 jaar. Wat de technische gegevens betreft die door de site worden beheerd, zoals cookies, wordt de bewaartermijn bepaald door de technische kenmerken van de cookies zelf en gespecificeerd in de tabel “Sitecookie”. De bewaartermijn voor gegevens wordt telkens als een nieuwe toestemming voor de gegevensverwerking met 36 maanden verlengd.

Optionele levering van gegevens

Afgezien van de gegevens die zijn opgegeven voor navigatiegegevens, staat het de gebruiker vrij om Bacialupo B&B de persoonlijke gegevens te verstrekken die nodig zijn voor het gebruik van de diensten die via de site worden aangeboden. Als u geen gegevens verstrekt met betrekking tot de velden gemarkeerd met een asterisk (verplicht), is het onmogelijk om de aangeboden service te gebruiken.

Verwerkingsmethoden en veiligheid

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats via IT-hulpmiddelen die geschikt zijn om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen en in elk geval in overeenstemming met de juiste beveiligingsmaatregelen zoals vereist door art. 32 GDPR, via veilige communicatieprotocollen met SSL-coderingsalgoritmen. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de bovengenoemde wetgeving en de vertrouwelijkheidsverplichtingen daarin. Bepaling wordt beschouwd als “goede praktijk” van de Italiaanse privacy-garantie “Richtlijnen voor promotionele activiteiten en spampreventie van – 4 juli 2013 (gepubliceerd in het staatsblad nr. 174 van 26 juli 2013), de richtlijnen voor de verwerking van persoonsgegevens voor online profilering – 19 maart 2015 en de richtlijnen voor geautomatiseerde besluitvormingsprocessen en profilering – WP251, gedefinieerd op basis van de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679.

Overdracht van gegevens naar niet-EU-landen en waarborgen van adequaatheid

Het is mogelijk om dit te doen vanwege het gebruik van Facebook, Google en andere sociale diensten of externe leveranciers van de behandeling, gevestigd in de VS. Deze gegevensverwerking wordt gegarandeerd door de “Privacy Shield” -overeenkomsten die zijn ondertekend door de afzonderlijke bedrijven.

Ontvangers

Voor de uitvoering en ter ondersteuning van de werking en organisatie van de activiteit, kunnen sommige gegevens ter kennis worden gebracht of aan ontvangers worden gecommuniceerd. Deze onderwerpen zijn onderverdeeld in: Derden, Managers en sub controllers en personeel bevoegd onder het gezag van de eigenaar of manager.

Derden
Ze worden gedefinieerd als natuurlijke of rechtspersonen, overheidsinstanties, diensten of andere instanties dan de belanghebbende, de gegevensbeheerder, de voor de verwerking verantwoordelijke en de geautoriseerde personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking.
Voor gegevensverwerking met betrekking tot administratieve, boekhoudkundige, wettelijke verplichtingen, klantenbeheer, contracten, kunnen de gegevens worden meegedeeld aan:
– Bedrijven die traditionele of geautomatiseerde postdiensten beheren.
– Bedrijven die domeinnamen registreren
– Alle andere onderwerpen waarvan datacommunicatie noodzakelijk is voor het bereiken van de bovengenoemde doeleinden, of voor een wettelijke verplichting;

Verantwoordelijke en sub verantwoordelijke voor de verwerking
Ze worden gedefinieerd als natuurlijke of rechtspersonen, de overheidsinstantie, de dienst of een andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de gegevensbeheerder
– Serviceproviders voor technologische infrastructuur, connectiviteit en hostingdiensten: Serverplan srl – Cassino (FR).
– Alle andere IT-serviceproviders die nodig zijn voor de levering van de service die zich mogelijk in de VS bevinden, met garantie van de “Privacy Shield” -overeenkomst voor adequaatheid.

Binnen onze bedrijfsstructuur
Uw gegevens worden alleen verwerkt door personeel dat uitdrukkelijk is gemachtigd door de verantwoordelijke voor de verwerking, met de verzekering dat geschikte instructies, training, vertrouwelijkheidsovereenkomst en met name de volgende categorieën werknemers zijn aangenomen:
– Administratief personeel.

Verspreiding

Uw persoonlijke gegevens worden op geen enkele manier bekendgemaakt

Rechten van de belanghebbende partijen

De belanghebbende partijen (personen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben) kunnen op elk moment de rechten waarin de verordening voorziet, uitoefenen via een specifiek persoonlijk gebied. Het is mogelijk om toegang te krijgen tot dit gebied door de link aan te vragen via de juiste procedure onderaan deze informatie. Een aanvullende methode voor het uitoefenen van de rechten van de verordening, als de gebruiker de nieuwsbriefservice heeft gebruikt, kan worden gebruikt via de juiste link onderaan de ontvangen e-mail. In het bijzonder kunnen de proefpersonen legitiem om de rechten op grond van art. 15 tot art. 23, en specifiek: 1. De annulering van alle gegevens. 2.De rectificatie / wijziging. 3. De beperking. 4. Draagbaarheid. 5.Het recht om bezwaar te maken tegen het geautomatiseerde besluitvormingsproces (profilering). Meld indien nodig verdere verzoeken in het opmerkingenveld.
Als aan de voorwaarden is voldaan, hebben de belanghebbende partijen ook het recht om een klacht in te dienen bij de garant als toezichthoudende autoriteit volgens de voorziene procedures. Voor meer informatie en om de rechten te doen gelden die worden erkend door de Europese verordening, kunt u contact opnemen met de gegevensbeheerder via de bovengenoemde referenties.

Uitoefening van de rechten van de belanghebbende partijen

Verzoeken kunnen ook worden gedaan met behulp van de volgende contacten:
Houder van hun behandeling: Bacialupo B&B – Casa Galotti, 2 – Fraction Crocetta – Montecalvo Versiggia (Pavia) – Italië – e-mail: info@bacialupo.it

Privacy beleid is gelezen en toestemming van de betrokkene wordt geformuleerd

De betrokken ondergetekende, die de informatie heeft verkregen door de gegevensbeheerder volgens artikel 13-14 en de AVG, bevestigt dat hij deze informatie over de verwerking van gegevens heeft gelezen voor de doeleinden die essentieel zijn voor het verlenen van de dienst en om Bacialupo een correct beheer en een geschikte verwerking van de gegevens toe te staan.

Toestemming

Als bewijs van uw expliciete en ondubbelzinnige toestemming zullen we de data, uw e-mailadres en de relatieve acceptatie van de informatie registreren. We herinneren je eraan dat je je rechten op elk moment kunt uitoefenen via de onderstaande link of via de contactkanalen.

Laatste herziening: 15/01/2020